Beverages

Soft Drinks

Pepsi ~ Diet Pepsi ~ Sierra Mist ~ Mug Root Beer ~ Mountain Dew ~ Ginger Ale ~ Pink Lemonade ~ Orange Soda ~ Dr. Pepper ~ Raspberry Iced Tea ~ Fresh Brewed Iced Tea

Milk 2 %

Chocolate Fresh-Brewed Coffee & Tea – Regular or Decaf

Hot Chocolate

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .